Fascinerende inzichten over DISC, de COVID-19 crisis en (wereld)leiders…!

Wie vind je een goede (wereld)leider en waarom? Een goede vraag, waar verschillende antwoorden op gegeven kunnen worden tijdens een goed gesprek aan tafel. In dit blog ga ik de vraag wat anders stellen en meer toespitsen op wat er het afgelopen jaar in de wereld is gebeurd. Met DISC geven we inzicht in