Conflicten met collega’s. Soms gebeurt het gewoon. Op het werk – en ook op andere plekken – kom je dagelijks mensen tegen waar je normaal gesproken niet zo snel voor zou kiezen. En daar breng je zo’n acht uur per dag mee door. Zelfs als je goed kunt opschieten met sommige collega’s kunnen er soms spanningen onderling ontstaan. Ogenschijnlijk kleine fricties tussen mensen kunnen uitgroeien tot grote onderlinge strijdpunten. Vanuit de DISC theorie bezien kunnen de meeste (beginnende) conflicten al hanteerbaar gemaakt worden.

Een heel nuttige en bruikbare les vanuit de DISC Analyse gaat over hoe verschillende persoonlijkheidstypen reageren op stressvolle situaties. Wanneer je weet hoe iemand zal gaan reageren, kun je ook makkelijker je eigen reactie aanpassen om de ander tot bedaren te brengen. Dat vraagt dat jij bewust(er) omgaat met je eigen reacties. Het kan al helpen om je te realiseren dat de ander net als jij dingen onbewust doet. Dit idee alleen al omarmen is de eerste stap naar meer onderling begrip en tolerantie. Hieronder lees je een eenvoudige uiteenzetting over hoe collega’s vanuit hun primaire DISC stijl kunnen samenwerken, zelfs als ze het niet met elkaar eens zijn.

Bij conflicten met een D stijl
Een D persoonlijkheid geeft de voorkeur aan een recht-voor-z’n-raap aanpak en zal goed reageren op directe confrontatie. D’s willen graag problemen direct uit de wereld helpen en niet wachten tot het ‘juiste’ moment. D’s zijn soms wat ongeduldig en houden er niet van als er om de hete brei heen wordt gedraaid. Meteen de kern van het probleem op tafel leggen, is hun stijl. Ze zijn niet erg gevoelig voor emoties. Deze kun je beter zoveel mogelijk achterwege laten in de discussie. Een D denkt niet snel in termen van gevoel of emoties en zal ook niet snel reageren als je daar een emotioneel appèl op doet. De D is sterk taakgericht en wil graag meer tijd besteden aan wat de oplossing is dan hoe het probleem ontstaan is. Het prettige aan de D is dat hij snel overgaat tot actie. Zodra een D het probleem onder zijn aandacht heeft, zal hij met hoge snelheid komen met een oplossing.

Bij conflicten met een I stijl
In tegenstelling tot de D stijl geeft een I de voorkeur aan een meer vriendelijke en een ‘laten-we-er-over-praten’ gerichte benadering. Bij conflicten met een I stijl is het belangrijk om de persoon en de zaak te scheiden en dit ook te communiceren. De I stijl begrijpt je sneller als je problemen benoemt in termen van gevoel. Bijvoorbeeld: Toen dit gebeurde, voelde ik me… Probeer het gesprek luchtig te houden en ontspannen. Zorg er ook voor dat de I voldoende ruimte ervaart om zelf te praten. Luister geduldig naar de I die vaak veel woorden nodig heeft en toon begrip waar mogelijk. Houd er rekening mee dat een I type niet van nature op deadlines gericht is. Wanneer je in conflict komt met een I stijl rondom time management, dan moet je je realiseren dat de I het lastig vindt om zich te houden aan strakke tijdschema’s. Wanneer je je flexibel opstelt naar de I stijl in het afkrijgen van zijn werk, zul je minder spanning ervaren. Je kunt ook een paar dagen voordat iets af moet zijn, het nog even een keer vriendelijk onder de aandacht te brengen.

Bij conflicten met een S stijl
De S stijl is altijd op zoek naar relationele harmonie op de werkplek. Het is daarom moeilijk om een conflict met de S te krijgen. De focus van een S stijl is om goede persoonlijke relaties op te bouwen. Wanneer je dus een conflict hebt met een S is het belangrijk om hen te verzekeren dat u hen persoonlijk waardeert. Een S zal eerder geneigd zijn om zich open te stellen voor jouw kritiek als je eerst het gemeenschappelijke belang zoekt. Een S zal directe confrontatie uit de weg gaan. Om toch iets te bereiken zul je rustig en vriendelijk moeten blijven. Als je een S te stevig aanpakt, zal de S snel zich overgeven vanwege de ‘lieve vrede’ en een discussie beëindigen. Hij zal daarna niet snel geneigd zijn om de voorgestelde oplossingen ook uit te voeren. De S is een goed luisteraar en als je zaken geduldig uitlegt zal hij ook een en al oor zijn.

Bij conflicten met een C stijl
Een C kan heel gevoelig zijn en heeft een hekel aan kritiek krijgen. Hij zal al snel wrevel voelen bij directe confrontaties. Benoem daarom problemen niet in termen van persoonlijke kritiek (Bijv.’ik vind het niet leuk als jij…’) Vermijd ook dat de C het gevoel kan krijgen dat hij in een fuik loopt. Als je iets met een C wilt bespreken, plan dan een afspraak wat later op de dag. Hierdoor heeft hij tijd om zijn eigen gedachten te ordenen en het neemt het door C gevreesde verrassingselement weg. Zorg dat je je woorden zorgvuldig kiest in gesprek met een C. Woorden hebben een betekenis, dus denk voor je spreekt. Wees niet vaag en wees voorbereid op discussies. Een discussie betekent niet ‘per sé willen winnen’ maar het uitwisselen en wegen van gedachten. Hoge C’s zijn erg planmatig ingesteld en willen graag een bijdrage leveren aan oplossingen. Als je dus een probleem hebt voorgelegd is de C al bezig om de juiste antwoorden voor je te vinden. De C is erg goed in het uitvoeren van taken die precisie vereisen en organisatie, maar vanwege hun methodische en grondige aanpak werken ze meestal in een wat langzamer tempo dan de andere stijlen.

Wanneer je (weer) irritatie over een collega voelt opkomen en het lastig vindt om een gemeenschappelijke basis te vinden, helpt het om het DISC model even langs te gaan in gedachten. Welke stijl heb je tegenover je? Is dat ’toevallig’ een stijl tegenovergesteld aan die van mij? (D-S / I-C \ D-C). Door daar alleen al even bij stil te staan geef je je gevoelens even een adempauze en bestaat er wellicht een mogelijkheid om er toch samen uit te komen.

Sandor Lemstra

© 2017 DISC Factor Benelux – PeopleKeys, Inc.