Wie vind je een goede (wereld)leider en waarom?
Een goede vraag, waar verschillende antwoorden op gegeven kunnen worden tijdens een goed gesprek aan tafel. In dit blog ga ik de vraag wat anders stellen en meer toespitsen op wat er het afgelopen jaar in de wereld is gebeurd.

Met DISC geven we inzicht in het gedrag van mensen over de hele wereld. Kunnen we dan vanuit DISC ook wat zeggen over de wereldleiders en hun manier van leidinggeven aan de COVID-19 crisis? En past hun manier van leiderschap dan bij de cultuur van hun land?

Laten we eerst eens kijken naar de cultuur van verschillende landen. Stel je eens voor dat je een land kunt zien als een persoon… Een persoon met karakterkenmerken, gewoonten en een bepaalde manier van doen… Is het dan mogelijk om die persoon te omschrijven en van daaruit voorspellingen te doen hoe hij reageert op situaties?

Dus: is het voorspelbaar hoe een heel land gaat reageren op bijvoorbeeld de uitbraak van het COVID-19 virus?

Geen gekke vraag, toch? Want met een antwoord op deze vraag kun je inschatten hoe mensen binnen een bepaalde cultuur gaan reageren op bijv. een crisis. Eigenlijk kan je zeggen dat het kennen van de cultuur van een land van cruciaal belang is om adequaat leiding te kunnen geven in dat land.

Monika Sie Dhian Ho, de directeur van Clingendael, schrijft dit ook:
“Wie de gevolgen van deze crisis op de lange termijn doordenkt, kan er niet omheen: coronabeleid is cultureel bepaald en betreft wezenlijke politieke keuzes.”

Onderzoek: DISC en Hofstede

Eén van onze partners, Douwe Reitsma van DISCVision, heeft onderzoek gedaan naar de cultuur van landen en hun leiders, bezien vanuit DISC, tijdens de coronacrisis. Hiervoor is hij te rade gegaan bij de inzichten van dé autoriteit in de wereld op het gebied van gedragskenmerken van culturen: Professor Geert Hofstede. Er is een wereldwijd draagvlak voor de waardes die Hofstede heeft geformuleerd en deze worden internationaal geaccepteerd en gebruikt. Douwe heeft indertijd ook onderzoek naar de relatie tussen cultuur van een samenleving en politieke besluitvorming met hem besproken.

In het onderzoek heeft hij de zes uitgangspunten van Hofstede vertaald naar de gedragsdimensies van DISC. Op deze manier kunnen we nu binnen één model, DISC, zowel cultuurdimensies aflezen als ook typen van leiderschap. Hoe de vertaalslag gemaakt is, is gepubliceerd door The Hague Centre for Strategic Studies. Verderop vind je een link naar de hele studie.

In dit plaatje kun je zien waar verschillende landen qua cultuur geplot worden in het DISC-model.

DISC in 8 leefstijlbeschrijvingen

Om het eenvoudig te houden is DISC terugbracht van 41 persoonsbeschrijvingen naar 8 leefstijlbeschrijvingen. Door deze vereenvoudiging is het makkelijker om grote groepen snel ‘in kaart’ te brengen en redelijk accuraat te duiden welke behoefte- en communicatiepatronen domineren binnen bijv. een cultuur of land.

Je ziet dat Frankrijk bijvoorbeeld uitkomt in een sterke “hoge C” cultuur terwijl Denemarken hoog scoort in de D-stijl. China is meer een S-cultuur. Nederland beweegt zich tussen de D en de DC dimensies.

Je ziet ook dat de assen vervangen zijn door de volgende woorden: Taakgericht is vervangen door Individualistisch. Mensgericht door Collectivisme. Snel Tempo door Kleine afstand tot gezaghebbenden. En Rustig Tempo door Grote afstand tot gezaghebbenden.

DISC en samenleving

Vanuit deze benadering wil een D-samenleving kort en bondig een situatie of vraag uitgelegd krijgen en stelt “wat” vragen en geen “hoe”. Uitspraken en meningen moeten onderbouwd zijn; ook als hier niet naar wordt gevraagd. Een belangrijke drijfveer is de ‘uitdaging’.

Een I-samenleving functioneert het beste in een omgeving waar ruimte is voor een ontspannen, niet zakelijke communicatie. Men wordt niet graag op ideeën en uitspraken vastgepind. Een belangrijke drijfveer is ‘optimisme’.

Een S-samenleving heeft meer tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe situatie of informatie. Het duidelijk formuleren van doelen, rollen en procedures is belangrijk. Een belangrijke drijfveer is ‘veiligheid’.

Een C-samenleving houdt niet van verrassingen, onduidelijkheden en een weinig diplomatieke benadering. Het afwegen van voor- en tegenargumenten is belangrijk. Een belangrijke drijfveer is ‘controle’.

Nu we dit beknopt in kaart hebben gebracht staat of valt een aanpak in een land met hoe er leiding wordt gegeven.

Welke DISC-stijl ben jij?

Beantwoord de 10 vragen en krijg een indicatie van je DISC-stijl!

DISC en de wereldleiders
Het belang van de persoonlijkheid van de leider van de grotere landen en culturen is in tijden van crisis nog belangrijker. Als we een inschatting maken van de leiders vanuit het DISC-model en hen plotten op de landsculturen, welke conclusies zouden we dan kunnen trekken? Het gaat hierbij om een inschatting van de stijlen.

  • Donald Trump van de VS wordt ingeschat als een zeer sterke D-leider.
  • Narendra Modi van India als een DI
  • Xi Jin Ping van China als een DCI
  • Vladimir Poetin van Rusland als een CD
  • Emmanuel Macron van Frankrijk als een ID
  • Angela Merkel van Duitsland als een CDI
  • Mark Rutte van Nederland als een CID

Om het plaatje nog wat verder te verduidelijken geef ik hier een korte beschrijving van de leiderschapsstijlen gezien vanuit de 4 DISC stijlen.

Leiders met een hoge D-stijl
D-leiders zijn moedig, besluitvaardig, gedurfd en direct. Ze denken snel en staan ​​klaar om snel te handelen. Als ze eenmaal beslissingen hebben genomen, kijken ze niet snel meer achterom – zichzelf in twijfel trekken ligt niet in hun aard. Leiders met een D-stijl stellen graag doelen en bereiken deze snel, en hebben geen geduld met mensen die er lang over doen om resultaten te boeken. Deze leiders geven de voorkeur aan een ongecompliceerde, doelgerichte benadering van projecten en zijn meestal direct en to-the-point in al hun handelingen (zelfs hun e-mails zijn vaak kort).

Leiders met een hoge I-stijl
I-leiders zijn inspirerend en invloedrijk. Ze hebben een magnetische persoonlijkheid die mensen naar zich toe trekt. Wanneer een I een team leidt, worden teamleden geïnspireerd door het optimisme en enthousiasme van de leider in de I-stijl.

I-leiders zijn ook benaderbaar, collaboratief en interactief. Ze krijgen energie van creatieve interactie en geven de voorkeur aan persoonlijke ontmoetingen boven e-mailuitwisselingen. Projecten die worden aangestuurd door leiders met een I-stijl omvatten doorgaans meer vergaderingen, brainstormsessies in groepen en samenwerkingsactiviteiten dan je bij andere leiderschapsstijlen zal zien. Als een ‘I’ de leider is, is de communicatie doorgaans uitstekend.

Leiders met een hoge S-stijl
S-leiders blinken uit in het creëren van sterke, toegewijde teams. Leiders met een S-stijl werken doorgaans hard en geven graag het goede voorbeeld. In plaats van het werk vooral te delegeren, zitten ze liever in de loopgraven met de rest van het team. Ze zijn daarnaast betrouwbaar en toegewijd.

S-leiders zijn ook uitstekende bemiddelaars en kunnen obstakels overwinnen met een aangeboren gevoel van eerlijkheid en empathie. Hun nuchtere benadering en bereidheid om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat hun teamleden zich gewaardeerd voelen, inspireert tot grote loyaliteit.

Leiders met een hoge C-stijl
C-leiders zijn georganiseerd, grondig en gefocust. Het zijn het soort mensen die zich hebben toegelegd op het worden van experts in hun vakgebied en die leidinggeven op grond van hun vaardigheid en competentie.

C-leiders stellen zichzelf hoge eisen. Ze verwachten hetzelfde van de teams die ze leiden. Het zijn uitstekende planners en willen projecten graag strategisch benaderen. Omdat ze zo grondig en nauwgezet zijn, ontsnappen deadlines, potentiële problemen en belangrijke details zelden aan hun aandacht.

Tot slot
Het bovenstaande plaatje geeft een mooi inzicht in een aantal wereldleiders en de culturen/landen waar ze leiding aan geven. Er is hier zeker nog veel meer over te vertellen, maar ik wilde zo aan het einde van dit bijzondere jaar kort wat inzichten uit het onderzoek laten zien. Het uitgebreide onderzoek en de conclusies kan je hier lezen, zeker interessant!

Mocht je vragen hebben over het inschatten van het gedrag van grotere groepen mensen, bijvoorbeeld op het gebied van marketing, maar ook op het gebied van medicijngebruik of het indelen van woon- en winkelgebieden, neem dan gerust contact met ons op via info@discfactor.nl 

Sandor Lemstra