Wij gaan uiterst zorgvuldig met je gegevens om

Privacyverklaring

Privacyverklaring

DISC Factor B.V. verwerkt gegevens van je als je een dienst of product afneemt bij DISC Factor. Jij bent van onschatbare waarde voor ons. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van jouw gegevens, in het bijzonder van je persoonsgegevens, is voor DISC Factor dan ook van groot belang.

In dit privacy statement leggen wij o.a. uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Wij verwerken jouw data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1. Persoonsgegevens die door DISC Factor worden verwerkt:

DISC Factor verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruikmaakt van de diensten van DISC Factor. We verwerken de persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt en door ze aan ons te verstrekken heb je toestemming gegeven om ze te mogen verwerken voor de onderstaande doeleinden. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door DISC Factor worden verwerkt.

Bij een informatie aanvraag via onze website of telefonisch worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • e-mailadres
 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam

Bij inschrijving voor een opleiding of vervolgcursus van DISC Factor (via onze website), het afnemen van een dienst of het plaatsen van een bestelling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • bedrijfsgegevens evt. BTW nummer;
 • het land;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • functie;

Voor het gebruikmaken van de assessments van DISC Factor worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres.

Voor het gebruikmaken van de webwinkel van DISC Factor worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • bedrijfsnaam en BTW nummer;
 • het land;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

De financiële instelling waar je betaling voor DISC Factor door verwerkt wordt is Mollie. Op hun site kun je zien hoe ze omgaan met jouw persoonsgegevens die zij verzameld hebben i.v.m. je betaling.

Als je gebruikmaakt van de website(s) van DISC Factor worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • locatiegegevens;
 • gegevens over jouw activiteiten op de website(s);
 • je IP-adres;
 • je internetbrowser en apparaat type.

 

2. Verwerkt DISC Factor bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens of gegevens van minderjarigen?

De dienstverlening van DISC Factor is niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. DISC Factor vraagt je dan ook deze gegevens niet te verstrekken.

Verder hebben we op geen enkele wijze de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. DISC Factor kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raden we ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door DISC Factor worden verwerkt.

Mocht je toch overtuigd zijn dat DISC Factor onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan vragen we je contact op te nemen via info@discfactor.nl of +31 318 820 131. DISC Factor zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

3. Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

DISC Factor verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Jouw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

 • om je informatie toe te kunnen zenden n.a.v. jouw interesse in de diensten en producten van DISC Factor;
 • om je in te kunnen schrijven voor een opleiding of vervolgcursus van DISC Factor;
 • voor het verwerken van de bestelling die je bij ons geplaatst hebt;
 • voor het toesturen van facturen;
 • voor het toesturen van de link om een assessment te kunnen maken;
 • voor het toesturen van de rapportage van het assessment;
 • Voor het toesturen van inloggegevens en linken voor een PeopleKeys account.
 • voor het versturen van onze nieuwsbrief als je bij ons gecertificeerd bent;
 • voor het gebruikmaken van de webwinkel;
 • teneinde vast te stellen dat DISC Factor daadwerkelijk contact met je heeft gehad bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie.

 4. Hoe lang bewaart DISC Factor jouw persoonsgegevens?

DISC Factor bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de dienstverlening. Zie ook punt 7.

 

5. Deelt DISC Factor jouw persoonsgegevens met derden?

DISC Factor deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening of op grond van wettelijke verplichtingen. Er is een nauwe samenwerking met PeopleKeys in Amerika omdat zij de verwerker zijn van alle assessments die wij aanbieden. PeopleKeys heeft alle nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan de AVG wet om zo te kunnen waarborgen dat jouw gegevens veilig verwerkt worden. PeopleKeys staat in het EU-U.S. Privacy Data Framework, heeft een ISO 27001 certificaat en DISC Factor heeft een SCC contract met hen afgesloten.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluit DISC Factor i.o.m. de AVG een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Hoe analyseert DISC Factor jouw websitebezoek?

DISC Factor maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van DISC Factor wordt opgeslagen in de browser van je apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. DISC Factor gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden waardoor DISC Factor in staat is de website(s) te optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan de website word je geïnformeerd over deze cookies en wordt toestemming gevraagd hiervan gebruik te mogen maken.

Afmelden voor cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van je browser verwijderen.

7. Jouw rechten

Je hebt het recht de persoonsgegevens die DISC Factor van jou verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij DISC Factor deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. Je kunt jouw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@discfactor.nl Er zal vervolgens zo spoedig mogelijk op jouw verzoek gereageerd worden.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

8. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

De bescherming van jouw persoonsgegevens is voor DISC Factor van groot belang. DISC Factor neemt dan ook passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo veel mogelijk tegen te gaan.

Als je ondanks het bovenstaande vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of denkt dat misbruik is gemaakt van jouw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door DISC Factor wordt gewaarborgd, neem dan contact op met DISC Factor via info@discfactor.nl of +31 318 820 131.

9. Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Het kan zijn dat we deze Privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds de meest actuele versie.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 september 2023

Vragen over deze privacyverklaring,

neem contact met ons op.