Bovenstaande titel zal bij heel wat mensen vragen en zelfs weerstand oproepen. Want we weten allemaal hoe het voelt om gedemotiveerd te zijn, toch?

En toch, als je er even bij stil staat, is de uitspraak waar. Iedereen is gemotiveerd, maar niet altijd voor jouw zaken. Wel voor hun eigen zaken. Als je je realiseert wat dat betekent, dan doen we er wellicht verstandig aan om erachter te komen op welke manier iemand gemotiveerd is of wordt.

Bestaan er normen of maatstaven waardoor iemand zich meer of minder gemotiveerd voelt? 

Vanuit het DISC-model weten we al dat de D-stijl actie- en resultaatgericht is. Dat de I-stijl het niveau van interactie verhoogt en daarmee openheid creëert. De S-stijl is gericht op betrokkenheid in persoonlijke relaties en op structuur, ritme en regelmaat aanbrengen. En de C-stijl brengt logica, feiten en hoge(re) standaards in.

Elk van deze DISC-stijlen wordt ook gedreven door hun Drijfveren.  

Welke DISC-stijl ben jij?

Beantwoord de 10 vragen en krijg een indicatie van je DISC-stijl!

Drijfveren

Die innerlijke drive zorgt ervoor dat er gebeurt waar ieder ten diepste in gelooft of zich onbewust aan committeert. De Drijfveren, zoals geformuleerd en onderzocht door o.a. Dr. S. Kulkin Ph.D., tonen vanuit welke standaarden wij denken en werken. Het zijn de normen, overtuigingen en principes die diep in ons systeem ingebakken zitten. We hebben ze grotendeels van huis uit meegekregen en omarmt toen we een jaar of 10, 11, 12 waren. Ja… dat gaat voor de meesten van ons even terug in de tijd! Natuurlijk ook in de jaren erna. Maar rond die leeftijd begon de ‘programmering’.

Welke tv programma’s keek je of mocht je kijken op die leeftijd? Welke muziek luisterde je? Was je lid van een club? Bij de padvinders of de kerk of de keet waar elke jongere van het dorp te vinden was op die leeftijd? Hield je van lezen? Wat gebeurde er in de wereld? Jouw wereld?

Deze onzichtbare ‘programma’s’ vormen het kompas waar je blind op vaart. Je voelt of iets voldoet aan jouw innerlijke kompas en zo niet dan stuur je bij. Automatisch!

Welke Drijfveren…?

Het drijfveren assessment dat we hanteren kent vier Drijfveren. En, net als bij DISC, heeft iedereen daar een bepaalde combinatie van.

De Drijfveren zijn: Loyaliteit, Gelijkwaardigheid, Persoonlijke Vrijheid en Rechtvaardigheid. Ik licht ze hieronder toe.

De ‘L’ van Loyaliteit laat zien hoe je omgaat met verantwoordelijkheid, discipline, georganiseerdheid en dienstbaarheid. Hard werken is voor deze stijl normaal en je moet natuurlijk je plaats kennen in de rangorde.

De ‘G’ van Gelijkwaardigheid geeft inzicht in hoe je stuurt op goede werkverhoudingen door tolerantie, betrokkenheid en openheid na te streven. Voor deze stijl is alles bespreekbaar en is de een niet meer dan de ander.

De ‘P’ van Persoonlijke Vrijheid geeft aan of je ambitieus bent, competitief en grensverleggend. Autonoom kunnen werken en persoonlijk gewin zijn belangrijke maatstaven voor deze stijl.

De ‘R’ van Rechtvaardigheid is de indicator op welke manier je de ander, het team of de organisatie tot z’n recht wilt laten komen. Deze stijl is gericht op meedenken en feitelijk en rationeel opties verkennen om dienstverlenend bij te kunnen dragen. Om recht te kunnen doen kruipen zij vaak in de huid van een ander.

Conflicten

Vanuit dit perspectief gezien begrijp je dat de ene Drijfveer makkelijk kan clashen met de andere. Bijvoorbeeld als de Loyaliteitsstijl vindt dat iedereen volgens eenzelfde manier moet werken in de klachtenafhandeling en de stijl van Persoonlijke Vrijheid daar zonder gêne van afwijkt. Of dat Gelijkwaardigheid op de stoel van de leidinggevende gaat zitten en alles bespreekbaar wil maken, terwijl hij niet alle feiten heeft afgewogen zoals de Rechtvaardige leidinggevende vindt dat het moet gebeuren, gezien de gevoelige aard van het onderwerp.

Deze Drijfveren komen naar buiten via onze communicatiestijlen: DISC. Je kunt dus een hoge S zijn vanuit DISC bezien, en tegelijkertijd Persoonlijke Vrijheid of elke andere stijl hoog hebben staan.

Succesvolle bedrijven

Volgens het boek ‘Built to Last’ van Collins onderscheiden uitmuntende bedrijven zich van bijzonder goede bedrijven door twee zaken. Zij hanteren 1) duidelijke bedrijfswaarden met bijpassende gedragsregels en 2) zij hebben personeel waarvan de Drijfveren afgestemd zijn op deze gedragsregels.

Als je de Drijfveren zo langsgaat, kom je tot de ontdekking dat sommige Drijfveren (of een mix ervan) dichter bij de bedrijfswaarden kunnen liggen dan andere. Op deze manier bezien is het verstandig dat vooral degenen die een voorbeeldfunctie hebben in het bedrijf, Drijfveren hebben die in lijn liggen met de bedrijfswaarden.

Op deze manier ontstaat ook een cultuur die past bij de organisatie en waar iedereen (bijna) elke dag gemotiveerd is.

Want… dat voelt goed!

Sandor Lemstra

Meer weten over wat we kunnen betekenen rondom DISC en Drijfveren en bedrijfswaarden? Bel ons 0318-820131.

Sandor Lemstra
Directeur DISC Factor

Samen werken we aan een wereld van betrokkenheid, voldoening en resultaten…!