PERSOONLIJKHEIDSANALYSE

De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse psychologische motivatoren meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart.

  • Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken?

  • Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever?

  • Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures?

DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

D

I

S

C

Gedrag in drie grafieken

De uitslag van DISC® Persoonlijkheidsanalayse wordt weergegeven in drie grafieken. Elke grafiek geeft een ander gedragsaspect weer van de persoon:

Deze grafiek toont hoe u uw gebruikelijke gedrag waarneemt. Het kan gezien worden als het beeld dat u van uzelf heeft. Veel mensen zijn zich niet altijd bewust van hun gedrag naar anderen toe. Deze grafiek toont uw gebruikelijke benadering.

Deze grafiek toont uw automatische reacties op druk. Het laat zien hoe u waarschijnlijk zult reageren wanneer er sprake is van stress en spanning.

Deze grafiek toont de ‘u’ zoals anderen u zien. Het laat zien hoe u zich aanpast aan de eisen van de omgeving en hoe u denkt wat anderen van u verwachten.

De grafieken kunnen van elkaar verschillen. In deze verschillen zijn verandering in gedrag en behoeftes zichtbaar en zien we of en hoe capaciteiten en talenten benut worden. Het goed en vaardig interpreteren van de grafieken is gemakkelijk te leren en geeft het instrument de absolute meerwaarde. Een gedegen opleiding hierin is dan ook essentieel.