PERSOONLIJKHEIDSANALYSE

De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse psychologische motivatoren meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart.

 • Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken?

 • Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever?

 • Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures?

DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

D

I

S

C

DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit resulteert in vier hoofdstijlen:

D – Hoe u omgaat met problemen en uitdagingen.
I – Hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt.
S – Hoe u omgaat met (relationele) veranderingen in uw omgeving.
C – Hoe u omgaat met regels, details en procedures.

In ieder mens zien we in meer of mindere mate de vier basisstijlen terug. Vaak hanteren we in verschillende contexten verschillende stijlen.

De uitslag van DISC® Persoonlijkheidsanalayse wordt weergegeven in drie grafieken. Elke grafiek geeft een ander gedragsaspect weer van de persoon:

  • Hoe iemand zichzelf ziet.
  • Hoe iemand handelt onder druk en in stressvolle situaties.
  • Hoe iemand zich opstelt in en aanpast aan de omgeving.

De grafieken kunnen van elkaar verschillen. In deze verschillen zijn verandering in gedrag en behoeftes zichtbaar en zien we of en hoe capaciteiten en talenten benut worden. Het goed en vaardig interpreteren van de grafieken is gemakkelijk te leren en geeft het instrument de absolute meerwaarde. Een gedegen opleiding hierin is dan ook essentieel.

DISC is als instrument breed toepasbaar, bijvoorbeeld binnen teams en organisaties, in het leren kennen van jezelf en de ander, bij het begeleiden van individuen en bij werving en selectie procedures. DISC brengt voorkeursgedrag, talenten en communicatie in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams en vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie. DISC is een helder en toegankelijkheid analyse-instrument dat onontbeerlijk is in het portfolio van iedereen die met mensen werkt.

 • Bij verandermanagement en kwaliteitsverbetering
 • In de ontwikkeling van management, bij counseling en in training
 • Bij het verbeteren van dienstverlening aan klanten
 • Voor het bouwen van productieve teams
 • Bij het ontwikkelen van een krachtig salesteam
 • Om de angel uit frustraties en conflicten te halen
 • Ter verbeteren van de communicatie
 • Bij conflictmanagement en mediation
 • In teamontwikkeling en teambuilding
 • Ter verbreding van inzicht in persoonlijkheidsverschillen
 • Bij het opdoen van zelfkennis
 • Voor verdieping van inzicht in sterke en zwakke kanten
 • Ter verbetering van communicatie
 • Bij recruitment en in sollicitaties
 • Bij jobcoaching en loopbaanbegeleiding

Gedrag in drie grafieken

De uitslag van DISC® Persoonlijkheidsanalayse wordt weergegeven in drie grafieken. Elke grafiek geeft een ander gedragsaspect weer van de persoon:

Deze grafiek toont hoe u uw gebruikelijke gedrag waarneemt. Het kan gezien worden als het beeld dat u van uzelf heeft. Veel mensen zijn zich niet altijd bewust van hun gedrag naar anderen toe. Deze grafiek toont uw gebruikelijke benadering.

Deze grafiek toont uw automatische reacties op druk. Het laat zien hoe u waarschijnlijk zult reageren wanneer er sprake is van stress en spanning.

Deze grafiek toont de ‘u’ zoals anderen u zien. Het laat zien hoe u zich aanpast aan de eisen van de omgeving en hoe u denkt wat anderen van u verwachten.

De grafieken kunnen van elkaar verschillen. In deze verschillen zijn verandering in gedrag en behoeftes zichtbaar en zien we of en hoe capaciteiten en talenten benut worden. Het goed en vaardig interpreteren van de grafieken is gemakkelijk te leren en geeft het instrument de absolute meerwaarde. Een gedegen opleiding hierin is dan ook essentieel.