In korte tijd flink wat meters maken

Prikkelend bewogen worden naar beter

Teamtraining of Workshop

Vertrouwen in elkaar hebben is de basis van goed kunnen samenwerken. En vertrouwen begint bij elkaar leren kennen. Wie is die ander? Wie ben ik in deze context? Welk ‘krachtenveld’ of welke ‘chemie’ ontstaat er als we samen iets willen bereiken? Hoe worden we als team echt effectief? Een training met DISC is bij uitstek een manier om elkaar, soms opnieuw, te leren kennen.

Onze benadering is altijd gericht op het bewust maken en begrijpen van gedrag, het inzicht geven in eigen en andermans capaciteiten en kwaliteiten en op de vertaalslag naar de praktijk. 

DISC is geschikt voor talrijke toepassingen. Wij bespreken graag de mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Een DISC scan op de teamsamenstelling; op welke resultaten zijn we samen automatisch gericht en welke resultaten vragen extra effort?
 • Elkaar beter begrijpen en vertrouwen.
 • Het omgaan met en reduceren van conflicten en weerstand.
 • Het beter leren aansluiten op de behoeften van de klant, medewerker of collega.
 • Individuele coaching naar aanleiding van de training.
 • Het verhelderen van missie, doelstellingen, taken en rollen van het team.

Aantal voorbeelden van de voordelen van DISC voor teams: 

 • Als leden van een team hun eigen voorkeuren kennen en begrijpen, kunnen ze beter met elkaar communiceren en productiever samenwerken.
 • Met behulp van DISC kunnen de cultuur en gedragseigenschappen van een team in kaart worden gebracht.
 • Met behulp van DISC kan groepsgedrag verklaard worden. Irritaties en conflicten zijn beter te begrijpen als je weet wat iemands voorkeur is.
 • Als de DISC stijlen van de teamleden bekend zijn, kunnen taken makkelijker toegewezen worden aan teamleden die daar goed in zijn.
 • Het gebruik van DISC kan teamleden het inzicht geven dat ook andere benaderingen en methodes tot een goede probleemoplossing kunnen leiden.
 • De ervaring toont aan dat teams die qua DISC voorkeuren divers zijn samengesteld het over het algemeen beter doen dan teams die eenzijdig zijn samengesteld.

En…

 • Een goed functionerend team waarin ieder werkt vanuit zijn of haar sterke kanten, waar vertrouwen in en begrip voor elkaar hoog is, levert bovengemiddelde resultaten!

Meer informatie of wil je een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij informeren je graag.

Maatwerk, daar zijn we goed in!

We luisteren graag naar jouw wensen.

Neem contact met ons op voor een offerte op maat.