Optimaal leren voor de DISC-stijlen

Een van de uitgangspunten die wij binnen DISC Factor hanteren is de volgende:

Mensen zijn verschillend…maar ze zijn voorspelbaar verschillend!

Er zijn verschillende factoren die bijdragen tot effectief leren en het eigen maken van nieuwe materie. Een daarvan is de omgeving, zowel de fysieke omgeving als de sociale omgeving.
Of het nu op de werkplek of in een (online) training, coaching of collegezaal is, de voorkeursstijlen zullen bewust en onbewust een rol spelen bij het oppakken, verwerken van en reageren op informatie.
Hoe meer je je daar bewust van bent, hoe beter je bij kunt dragen aan het lerend vermogen van je deelnemers, werknemers en studenten.

De D-stijl houdt van een uitdaging…

Een deelnemer met een hoge D is snel, wilskrachtig en daadkrachtig. In een educatieve omgeving zijn ze vaak doelgericht, werken hard en raken niet snel ontmoedigd. Voor docenten, trainers of managers kunnen ze een uitdaging vormen, omdat autoriteit aangevochten wordt, een ‘D’ is vaak uiterst concurrerend en zeer onafhankelijk. Je zal misschien merken dat de hoge D pas naar je instructies luistert als ze zelf ook echt aan de slag gaan.

Tips om de hoge D te motiveren om te leren en te groeien:

 • Geef ze een uitdaging en maak het leuk.
 • Geef ze een duidelijk doel om naar toe te werken.
 • Geef ze onafhankelijkheid en flexibiliteit om dingen zelf uit te zoeken.
 • Herken en erken hun prestaties.
 • Geef ze de kans om zelf beslissingen te nemen.

Welke DISC-stijl ben jij?

Beantwoord de 10 vragen en krijg een indicatie van je DISC-stijl!

De I-stijl raakt gemotiveerd door interactief leren met anderen…

Een deelnemer met een hoge I is creatief, naar buiten gericht en heeft veel energie. In een educatieve omgeving worden ze vaak omschreven als multi-tasker, initiatiefnemer en snel. Hun focus zal nogal eens afdwalen, ze zullen gemakkelijk worden afgeleid en een voorkeur hebben voor veel praten en vragen stellen. Docenten, trainers of managers denken misschien dat de hoge I taken niet serieus genoeg neemt en beschrijven hen regelmatig als de gangmaker van de groep.

Tips om de hoge I te motiveren om te leren en te groeien:

 • Laat ze afwisselen tussen verschillende taken.
 • Geef ze de kans om hun energie in te zetten.
 • Laat ze entertainen als onderdeel van hun leren.
 • Houd de omgeving vrolijk en vriendelijk.
 • Maak dingen praktisch en interactief.

 De S-stijl leert door anderen iets uit te leggen…

Een deelnemer met een hoge S is oplettend, bekwaam en geduldig. In een lerende omgeving worden ze vaak beschreven als goed in opvolging, met respect voor gezag en gemakkelijk in de omgang, een teamspeler. Bij groepsopdrachten zullen ze eerst wat op de achtergrond blijven, maar ze willen zeker hun bijdrage leveren op een doordachte manier. Bij plotselinge verandering kunnen ze zich intern hier eerst tegen verzetten, of afhaken wanneer ze overweldigd raken. Ze hebben er een hekel aan als ze ergens toe gedwongen worden. Docenten, trainers of managers zullen ervaren dat de hoge S wat apathisch kan worden als deze te veel het gevoel heeft dat er dwang gebruikt wordt.

Tips om de hoge S te motiveren om te leren en te groeien:

 • Geef ze het gevoel dat ze nodig zijn, dit kan je bijv. doen door hen te vragen om jou of iemand anders te helpen iets uit te leggen.
 • Zorg ervoor dat ze zich in een omgeving bevinden met anderen die enthousiast zijn over leren.
 • Betrek hen op een rustige manier actief bij het leerproces, door ze bijv. een gerichte vraag te stellen.
 • Help hen vertrouwen te hebben in hun capaciteiten.
 • Daag ze uit om te groeien, maar forceer ze niet.
 • Houd de omgeving zo veel mogelijk hetzelfde en zorg voor een ondersteunende sfeer.

De C-stijl ontdekt door vragen te stellen…

Een deelnemer met een hoge C is detailgericht, analytisch en een logische denker. In een educatieve omgeving worden ze vaak beschreven als regelvolgers die nauwkeurig en accuraat zijn. Ze kunnen uitstelgedrag laten zien, neigen ernaar om perfectionistisch te zijn en hebben vaak moeite om kritiek te accepteren. Docenten, trainers of managers kunnen het idee hebben dat een hoge C weinig flexibel is omdat hij of zij zich graag aan de regels houdt en eerst duidelijk wil weten wat er verwacht wordt.

Tips om de hoge C te motiveren om te leren en te groeien:

 • Laat ze diep in hun interesses graven.
 • Geef ze complimenten voor hun harde werk.
 • Laat ze dingen in hun eigen tijd verwerken.
 • Zorg ervoor dat ze precies weten wat er van hen wordt verwacht.
 • Laat ze systemen maken en organiseren.

Zoals in alle gevallen als we spreken over de 4 DISC-stijlen, gaat het bij mensen eigenlijk altijd om een combinatie van meerdere stijlen. Maar het gaat er bij DISC om dat we meer begrip krijgen voor de verschillen die er zijn en hopelijk zullen bovenstaande tips daar weer aan bijdragen.