De herfst is een tijd van verandering. De natuur maakt zich op voor een ander weertype en beweegt vloeiend mee om daar te komen. Dat resulteert in prachtige kleuren en ruige rukwinden afgewisseld met een zonnetje dat je vriendelijk toelacht.  

Ook binnen bedrijven zijn met regelmaat veranderingen gaande. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle ontwikkelingen die er op dit moment op de arbeidsmarkt plaatsvinden: arbeidskrapte, personeelstekort, vergrijzing en personeelsverloop. Binnen een team kan dit behoorlijk uitdagend zijn en voor veel veranderingen zorgen. Net als de natuur kent ieder bedrijf en team ook hun seizoenen met tijden van verandering. Alleen gaan mensen vaak wat minder ‘vloeiend’ om met veranderingen. Verandering betekent voor ons vaak vaste patronen los moeten laten en comfort inwisselen, wat kan voelen als een stapje terugzetten. Moeten wennen aan een nieuwe collega, teamleider of werkomgeving…! 

Hoe gaan de verschillende DISC-stijlen om met veranderingen? Zijn er stijlen waar dat allemaal ‘smooth’ gaat of is dat een illusie? We weten allemaal dat na regen weer zonneschijn komt. Met andere woorden; het komt altijd wel weer goed. De vraag is dus eigenlijk: “Op welke manier leggen wij ‘de weg’ af naar verandering?” Ik denk dat we steeds twee keuzes hebben. Keuzes in hoe je ermee omgaat. Kies je ervoor om mee te gaan in wat je geneigd bent om altijd te doen of maak je de keuze om het anders te gaan doen? 

 

D – Iemand met een D-stijl zal bij verandering eerst een afweging maken. “Wil ik mijn energie geven aan deze verander-santenkraam of ga ik tegengas geven op punten waar ik vind dat het anders moet?” De D-stijl gaat voor resultaat en kiest graag zelf zijn eigen uitdaging: meebewegen of ertegenin? In positieve zin kan hij veel bereiken in korte tijd en mensen bewegen om mee te gaan in het nieuwe avontuur. In negatieve zin kan hij zoveel weerstand bieden dat hij medestanders vindt en een tegenbeweging organiseert met alle gevolgen van dien. Opbouwkracht of denderkracht met het gevaar over de tegenstanders heen te denderen. Het is een keuze… 

 

I – Iemand met een I-stijl zal willen weten welke status de verandering oplevert en wie er vooroplopen in de verandering. “You-never-walk-alone” denkt hij. Als de ‘juiste’ mensen meedoen, dan zal de I-stijl er ook voor gaan. En eenmaal overtuigd van de goedheid van de zaak, zal hij met zijn overtuigingskracht anderen winnen voor de verandering en met gemak de positieve kanten weten te verwoorden en benadrukken. Maar als dat niet zo is, zal hij de neiging hebben om te klagen en zijn onvrede niet onder stoelen of banken steken. De I-stijl is dan in staat zijn klaaglied aan te heffen en zo zijn invloed uit te oefenen die het proces niet ten goede komen. Het is een keuze… 

 

S – Iemand met een S-stijl heeft in het algemeen meer tijd nodig om aan een verandering te wennen. Hij zal eerst de kat uit de boom kijken en hier en daar eens informeren wat anderen vinden van de aangekondigde verandering. Hij heeft de neiging om te klagen met de klagers, te vijven en zessen met de weifelaars en bevestigend te zijn naar de positivo’s. Meebewegen kan de S-stijl als geen ander… in ieder geval aan de buitenkant. Maar ten diepste zal verandering wel een flink effect hebben op de S-stijl. Want rust, harmonie en stabiliteit zijn de maatstaven waaruit hij leeft. Verandering hoort daar niet in de eerste instantie bij. Die eigenschap zorgt er dan ook voor dat juist zij een rots in de branding zijn. De S-stijl zal zorgen en tegelijk zich ook zorgen maken, maar dan vanbinnen. En dat laatste hoeft niet iedereen te weten, vindt hij. Als de S-stijl weerstand biedt, door hier en daar ‘per ongeluk’ voor vertraging te zorgen, zoekt hij vaak medestanders waar hij heimelijk bondjes mee sluit. Het is een keuze… 

 

C – Iemand met een C-stijl wil het naadje van de kous weten. Is de verandering wel gerechtvaardigd? Kritische vragen stellen hoort bij zijn gereedschap om de waarheid boven tafel te krijgen. Dit kan voor anderen aanvoelen als weerstand, maar de C-stijl wil in alle oprechtheid zelf informatie verzamelen om te beoordelen hoe hij met deze verandering om kan gaan. Er moet een logische verklaring zijn, een oorzaak. En waar gaat het heen, die verandering? Kloppen de uitgangspunten voor de verandering en het beoogde doel? Het kan dus twee kanten opgaan: voor of tegen… De C-stijl zal voor zichzelf een afweging maken. Als de logica voor de verandering en het beoogde doel kloppen, zet hij zijn schouders eronder en zal hij de beste kwaliteit leveren. Als het niet klopt, dan zet de C-stijl zijn kwaliteiten in om alles op alles te zetten dat de verandering niet doorgaat. Het is een keuze… 

Iedere DISC-stijl reageert dus op zijn eigen manier op verandering en daar is geen goed of fout in te benoemen.  

Als we naar verandering kijken zien we dat verandering vaak noodzakelijk is om verder te kunnen groeien en ontwikkelen. Ik denk dat iedereen kán veranderen en ieder zal er voorwaarden aan verbinden. Worden de voorwaarden ingewilligd, dan gaan mensen mee. Zo niet, dan zijn ze tegen. 

Iedere DISC-stijl kan zijn kwaliteiten inzetten. De C-stijl levert kwaliteit, structuur en finesses. De S-stijl levert verbinding, betrokkenheid en verbroedering. De I-stijl levert verbeeldingskracht, overtuiging en motivatie. En de D-stijl levert het doel, de resultaten en bepaalt graag het tempo. De keuze is aan ieder van hen of dit voor of tegen de verandering ingezet wordt. 

Het is goed om je bewust te zijn hoe verschillend mensen kijken naar, en omgaan met verandering. Het vraagt om extra aandacht voor het maken van goede afspraken en om te werken vanuit wederzijds begrip. Laat iedere DISC-stijl op zijn eigen manier bijdragen aan verandering. 

Wil je nog een stap verder gaan in het begrijpen van hoe mensen omgaan met verandering en welke bijdrage ze daaraan kunnen leveren? Met kennis en ervaring van de Denkstijlen heb je nog meer inzicht in hoe de verschillende mensen met verandering omgaan en welke rol ze hierbij kunnen vervullen. Zeker in teamsamenstelling is het zinvol om naar die diversiteit in denkkracht binnen het team te kijken. Dit kan bijdragen aan een effectievere omgang met veranderingen en een positieve en leerzame ervaring. 

Hoe ga jij met verandering om, welke rol vervul jij en welke keuze maak jij? 

Sandor Lemstra